10 มิถุนายน 2564 การประชุมการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ และการขอแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือด้วยระบบออนไลน์

10 มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ  และการขอแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือด้วยระบบออนไลน์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2