25 มิถุนายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

25 มิถุนายน 2564 นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชุบรี เขต 2  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ช่วงเปิดภภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรี