26-27 มิถุนายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 2564

26 และ 27  มิถุนายน  2564  สพป.ราชบุรี เขต 2  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  2564  rb2 ปั้นครูเป็น youtuber  โดบทีมวิทยากรจาก สพฐ.  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียน