30 มิถุนายน 2564 ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 3/2564

30  มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564  เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแ