2 กรกฎาคม 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

2 กรกฎาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ของโรงเรียนในเขตอำเภอโพธาราม  จำนวน 5 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านเขาแหลม  โรงเรียนวัดระฆังทอง  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด โรงเรียนบ้านเนินม่วง และโรงเรียนวัดแก้วฟ้า