7 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง สพป.ราชบุรี เขต 2

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2<