20 ตุลาคม 2564 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

20 ตุลาคม 2564 ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 38/2564  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประช