25 ตุลาคม 2564 การประชุมคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

25 ตุลาคม  2564  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่