1 พฤศจิกายน 2564 รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัดที่เปิดเรียนแบบ on site

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานก