1 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่เปิดเรียน on site

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564  ตั้งแต่เวลา 13.40 น. ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ก