2 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2564  ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร. อนุนาถ  ชื่นจิตร์  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถาน