3 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2564  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานก