4 พฤศจิกายน 2564 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรสำนักงาน

วันที่  4  พฤศจิกายน  2564  เวลา 15.40 น.  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นตัวแทนมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือครอบ