15 พฤศจิกายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่  15  พฤศจิกายน  2564  เวลา 08.30 น. ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม การเปิดภาคเรียน