16 พฤศจิกายน 2546 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

วันที่  16  พฤศจิกายน  2546  ตั้งแต่เวลา 12.50 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  ของ