18 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง โรงเรียนวัดบางลา