23 พฤศจิกายน 2564 รับชุดตรวจ ATK

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบชุดตรวจ ATK ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุุรี เพื่อมอบให้สถานศึกษา และหน่วยราชการในจังหวัดราชบุรี  สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว