29 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับมอบเงินพระราชทาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้โรงเรียนวัดเจริญธรรม เป็นค่าใช้จ่ายที่ร่วมมือเป็นศูนย์พักคอยให้ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี ณ ห้