30 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด

30 พฤศจิกายน 2564  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ