2 พฤศจิกายน 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2564 โดยในการดำเนินงานประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้อง