27 ธันวาคม 2564 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร 38 ค (2)

27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2