เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม

เยี่ยมโรงเรียนวัดสีดาราม

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

ลงนามความร่วมมือ MOU

สวัสดีปีใหม่ 2562

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ประธานมอบ ปพ.1 และเปิดป้ายบ้านบอล ณ ร.ร.วัดท่ามะขาม

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

30 กันยายน 2562 ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 2 คนกู้ใช้คนค้ำประกัน คนค้ำไม่กู้)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 3 คนค้ำประกัน ค้ำอย่างเดียวไม่กู้)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 4 คนกู้และคนค้ำประกัน กู้ทั้งคู่)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.