15 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

21 มกราคม 2564 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเก็บของ

20 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ application การนิเทศออนไลน์

4 พฤศจิกายน 2564 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

25 มกราคม 2565 เปิดกิจกรรม ขยับกาย สบายชีวี

10 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.