การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงการประเมิน PMQA

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมของกลุ่มอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของกลุ่มอำนวยการ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.