การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมของกลุ่มอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของกลุ่มอำนวยการ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สพป.ราชบุรี เขต 2 ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการเป็นสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐

สพป. ราชบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม

การประชุมกลุ่มอำนวยการ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมกลุ่มอำนวยการ

การประชุมกลุ่มอำนวยการ

สพป. ราชบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม

สพป.ราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุม PMQA

การประชุมกลุ่มอำนวยการ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สพป.ราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.