เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม

เยี่ยมโรงเรียนวัดสีดาราม

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

ลงนามความร่วมมือ MOU

สวัสดีปีใหม่ 2562

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

รับชมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ประธานมอบ ปพ.1 และเปิดป้ายบ้านบอล ณ ร.ร.วัดท่ามะขาม

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

30 กันยายน 2562 ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563

22 มิถุนายน 2563 ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดห้องอาหารสำนักงาน

26 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง

26 มิ.ย. 63 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน

1 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

10 กรกฎาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

7 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการคัดลายมือ โครงการคัดลายมือ สื่อคุณธรรม

9 ตุลาคม 2563 กลุ่มอำนวยการทำ 5 ส ห้องเก็บของ

16 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดกิจกรรมออกำลังกาย

15 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

21 มกราคม 2564 บุคลากร กลุ่มอำนวยการ ทำความสะอาด จัดระเบียบห้องเก็บของ

20 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ application การนิเทศออนไลน์

สพป. รบ.2 ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ส.ก.ส.ค. ของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ราชบุรี ในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน กรุงไทย ออมสิน ช.พ.ค.

(กรณีที่ 1 คนกู้ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

เอกสารคำร้อง ในการขอใบรับรองสิทธิและหนังสือยินยอมให้หักเงิน ธอส.