9 ธันวาคม 2564 สพป.ราชบุรีเขต 2 ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ณ สพป.ลพบุรี เขต1

8 กุมภาพันธ์ 2565 การการอบรมบุคลากร เกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการปฏิบัติงานวิถีใหม่