คู่มือระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (อัพเดตล่าสุด)

★ดาวน์โหลดคู่มือระบบ G CODE ที่นี่