3 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมบุคลากรสำนักงาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพป.ราชบุรี เขต 2 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพ