7 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมยกย่อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.20 น. ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  ดร. อนุนาถ  ชื่นจิตร์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรสำนักงาน ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดม