18 กุมภาพันธ์ 2565 ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน

วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565  ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้ันที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่สถานศึ