21 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม 5 ส จิตอาสา Big Cleaning Day

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เตือนใจ   รักษาพงศ์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส จิตอาสา Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน สถานที่ทำงาน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี สำนัก