22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 15.30 น. ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ และร่วมปรึกษาหารือการ