1 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนโพธิ์บัลลังก์

1 มีนาคม 2565 ดร.เตือนใจ   รักษาพงศ์   ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ต้อนรับ   รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ     ในการประชุมติดตามโรงเรียนคุณภาพ  ณ โรงเรียนโพธิ์