เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นายณัฐภัทร   อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ