15 มีนาคม 2565 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2564