2 เมษายน 2565 พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยไทย" ปีการศึกษา 2563

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยไทย" ปีการศึกษา 2563