12 เมษายน 2565 สพป.ราชบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2   และคณะบุคลากรในเขตพื้นที่ เข้าการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงาน  การจัดทำงานมาตราฐาน สพท. , งานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ในการปฎิบัติราชการ  สพท. และ งานเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาล ใน สพท.   (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  ณ  สพป.สุพรรณบุรี   เขต 1