การอบรมบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

วันที่ 22 เมษายน 2565 โดย ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ประธานเปิดการอบรมบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา พร้อมด้วยนายศุภกร  มรกต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนวัดโคกทอง