สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

★ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565