ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน2565

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษาร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สถานีตำรวจภูธรโพธาราม ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองโพธาราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.ตามสถานที่จัดงานวันลอยกระทง และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเสี่ยง ในอำเภอโพธาราม ได้แก่ วัดเขาช่องพราน,หนองโพ,ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน และหาดทรายโพธารามไม่พบนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่อย่างใด