พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต ๒ และเยี่ยมสนามแข่งขัน