ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567

วันที่ 15 ก.พ.2566 ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาววรรัตน์ ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี