ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 15 ก.พ.2566 ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์