การดำเนินการจัดสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี๒๕๖๖ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ฯ

วันเสาร์ที่่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ มอบหมายนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒  ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบและคณะดำเนินงานการจัดสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณปถัมภ์” อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน ๗๑๑ คน