ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 22 มี.ค.2566 ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี