การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันประเมินผลงานด้านเอกสารของโรงเรียน จำนวน 51 โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2