สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการขอเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสลิด

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการขอเลิกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสลิด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี