สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2