การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธาราม ครั้งที่ 4/2566

วันที่  21 เมย.2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธาราม ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธาราม ชั้น 2