การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 พ.ค.2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี