การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

นที่ 16 พ.ค.2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางแสงเดือน สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี