รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  21  พฤศจิกายน  2561  เวลา 07.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2