ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบคลังสื่อฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียด เกียรติบัตร ที่นี่